Det här skall du tänka på om du vill bli bättre i ämnet slöjd!