Pedagogiska planeringar

Åk 4 - Mitt fulmonster

Förmågor att arbeta med:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och.

Uppgiftsbeskrivning:

Er uppgift blir att formge och framställa ett fullmonster i trikå tyg.
Ni skall redogöra för vilka egenskaper ert monster ha och ge han/hon ett namn.
Ni skall skissa upp ert monster och välja material och tekniker ni vill jobba med.
Ni skall vara noggranna i ert arbete och hela tiden fråga er själva, är detta det bästa jag kan eller skall jag göra om.
Ni skall efter avslutat arbete redovisa i grupp och berätta
muntligt om ert fulmonster och hur ni har arbetet.

Ni kommer att lära er om trikå tyger och om materialet
bomull, hur en bra skiss ser ut, hur man kan dekorera
monsteran och vad man skall tänka på när man redovisar muntligt om sitt monster

Jag vill att ni lämnar in:

 • Er skiss med val av material, tekniker samt mått
 • Ert formulär där ni förklarar vem ert fulmonster är
 • Ert färdiga monster
 • Er muntliga redovisning

Åk 5 - Flaggor som inspiration

Uppgiftsbeskrivning:

Ni skall välja en flagga från valfritt land och inspireras av färgerna i flaggan. Där efter skall ni arbeta med tekniken lappteknik, ni väljer vilket mönster ni väljer att följa.
Ni syr valfritt slöjdföremål i lappteknik och efter arbetets gång skall ni hålla en muntlig redovisning för era klasskamrater om er arbetsprocess och om ert val av flagga. Ni får frågor ni kan svara på som hjälp.


Jag vill ha:

 • · Bild på vald flagga
 • · Skiss på lapptekniken
 • · Slöjdföremålet
 • Muntlig redovisning av ert arbete utifrån färdiga frågor

Förmågor vi kommer arbeta med:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Åk 6 - Djuren möter ungdomskulturer

Uppgiftsbeskrivning:

Er uppgift blir att formge och framställa ett djurhuvud som har en tydlig koppling till en ungdomskultur. Du skall redovisa din idé med skisser. Du kommer att sätta ord på vilken ungdomskultur du valt samt vilka element som är betydelsefulla för just den kulturen och hur din koppling ser ut mellan kulturen och din djurtavla. Du skall dokumentera ditt arbete i en film/bildspel och kunna redovisa muntligt om ditt slöjdföremål efter avslutat arbete. Ert arbete skall ställas ut på Glumslövs bibliotek.

Vi vill ha:

 • Skiss och bilder på din tolkning av din valda ungdomskultur
 • Formulär om er ungdomskultur
 • Mönster/mall
 • Dokumentation av er process (film/bildspel)
 • Muntlig redovisning inför en grupp

Förmågor att arbeta med:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Åk 7 - Hållbar utveckling

Uppgiftsbeskrivning:

NI kommer att få möjlighet att vara med och skapa olika slöjdföremål till glashusets entré. Ni kommer att arbeta med återbruk och titta närmre in i hur vår jord påverkas av all tillverkning av saker i världen. Ni kommer att få prova på och lära er en massa DIY-projekt, som handlar om att skapa nytt av gammalt. Gamla saker och material som får nytt liv. Ni kommer att få välja materail inriktning på en del av terminen så vi kan fördjupa oss i olika projekt. Vi kommer att arbeta både i grupp och individuell. I sluter av återbruksprojektet vill vi att ni skriver en slöjdrapport efter en given mall.

Förmågor vi arbetar med:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Åk 8 - Att smycka sig

Vi arbetar med förmågorna:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Uppgiftsbeskrivning:

Ni skall formge och framställa en kollektion på 3 smycken med en tydlig röd tråd som ni hittar inspiration från ett tema. Ni väljer själv vilka tekniker och material ni vill arbeta med men vi ser gärna att ni varierar era val av tekniker och material. Ni redovisar vart ni fått er inspiration ifrån genom en moodboard. Ni lämnar in skisser på samtliga smycken. Ni gör en arbetsplanering över ert arbete så ni kan håller deadline. Ni lämnar in er kollektion på minst 3 smycken. Ni redovisar muntligt i en liten grupp om er arbetsprocess samt förklarar din tolkning från din inspiration.

Detta vill vi att ni lämnar in så vi kan bedöma er:

 • Er moodboard - bilder på er inspiration
 • Skisser på alla smyckena
 • Arbetsplanering
 • Era 3 smycken alster
 • Muntlig redovisning i liten grupp

Åk 9 - Jag som designer

Uppgiftsbeskrivning:

Ni skall inspireras av en designer/formgivare. Titta på hans/hennes formspråk och inspireras för att sedan framställa ett eget plagg/slöjdföremål i valfria material och tekniker. Ni skall lämna in en moodboard där ni redovisar för er inspiration med bilder. Ni skall lämna in skisser där ni redogör för er design och val av
material och tekniker. Ni skall lämna in en ritning eller ett mönster som är skalenlig. Ni skall lämna in en beskrivning i form av en text där ni beskriver er tanke och inspiration från den valda designern och tolkning
till er slöjdprodukt.Ni skall Dokumentera er slöjdprocess, ni väljer själv hur. Ni skall lämna in ert färdiga slöjdföremål i tid, ta ansvar för en bra planering av ert arbete. Ni skall hålla en mindre redovisning muntligt för en mindre grupp. Ni kommer att få möjlighet att välja slöjdart denna termin för att kunna fördjupa er.

Vi vill att ni lämnar in för att bedöma er:

 • En skiss med alla val av material och tekniker
 • En moodboard (digitalt eller klipp och klistra)
 • En ritning eller ett mönster
 • En inlämning som beskriver er tanke och
  inspiration från den valda designern och
  tolkning till er slöjdprodukt. (finns frågor att utgå ifrån)
 • Dokumentation över er arbetsprocess
  - Blogg, loggbok, film mm.
 • Ert slöjdföremål
 • En muntlig redovisning i grupp över ert arbete

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.